Co bude, až padnou sexuální zábrany?

  Má snad nižší potřebu, nižší schopnost prožívat rozkoš? Je vědecky dokázáno, že za optimálních podmínek dokáže košatější ženská psychika prožívat vrcholy milování mnohem výrazněji než mužská.

A co potřeby?

Sexuální potřeba byla a stále ještě ve značné míře je v naší civilizaci brzděna tolika zábranami, že pod jejich vrstvami je opravdu těžko rozeznat, co by bylo, kdyby jich nebylo.

Jde však o to, že snad všechny zábrany v posledních letech prudce padají, a že tedy co do nejbližšího vývoje ženského sexu máme být na co zvědavi.

Pětkrát jinak
Zábrana první - strach z nechtěného otěhotnění. Padá - antikoncepce je stále dokonalejší, s minimalizací negativních vedlejších účinků na zdraví, s minimalizací manipulačního nepohodlí. Žena se umí o sebe postarat a díky osvětě stále dříve a stále lépe ví jak. Muž si dá čím dál více říci, že pro ochranu má udělat na své straně patřičná opatření i on.

Zábrana druhá - riziko infekce. Padá. Hygiena kráčí vpřed mílovými kroky, mužská kosmetika a čistota je čím dál prestižnější hodnotou. Souvisí to i s mužskou antikoncepcí. Vtipům o vícenásobném použití jednoho kondomu se snad už nikdo nesměje. A ty čerstvé jsou k mání všude a jsou jistojistě hygienicky nezávadné.

Zábrana třetí - hrozba fyzického násilí ze strany muže. Zákony ve prospěch rovnoprávnosti žen i dětí jsou čím dál přísnější a čím dál vymahatelnější.

Zábrana čtvrtá - dávný ženský reflex, že intimní přítel je někdo na dlouhou dobu. Akt milování se čím dál více vzdaluje aktu otěhotnění. Samo otěhotnění není na programu často až do doby hodně po třicítce věku.

Do pětatřicítky se čím dál častěji buduje kariéra, bez jediné letité vazby na jednoho muže, na jedno místo bydliště, na jednu zemi pobytu. Intenzivně se pracuje, intenzivně žije, intenzivně odpočívá a baví, hledá, experimentuje. Mladá žena stejně jako mladý muž. Má snad mít žena v tomto směru méně možností?

Zábrana pátá - už jsem na to stará a škaredá. Padá. Představa čtyřicátnice či pětačtyřicátnice, které odrostly děti, která má své dobré profesní postavení a která by si ráda užila s mladším milencem, ta už není nereálná. Pětačtyřicátnice jsou díky pokrokům medicíny a kosmetiky, díky stravě a cvičení často naprosté krasavice.

Je to tak, zábrany, které dříve omezovaly ženskou sexualitu, už jsou skoro všechny pryč.

 

Zdroj: MFDnes - David Gruber

Copyright © 2005-2008 HOT-KONTAKT, All Rights Reserved.